NBC Temple Locator

Le App isebenza ngalendlela:

 • uzoyithola eGoogle Play Store, uyi download efonini yakho.
 • Isiza ngokukukhombisa iTempele ofuna ukuya kulona eloNyazi Lwezulu.
 • Lapho kukhona itempele khona uzobona ngophawu lwesiphambano, uma uchofa khona lizokukhiphela igama leTempele, igama lomshumayelo walelo Tempele nokuthi likuphi
 • Uma iTempele lakho lingekho ku Map sicela ugcwalise ifomu (form) lana ku Website noma kuyona iApp eceleni lapho kubhalwe “Add my Temple”

COMING SOON…

 • design-online-store-in-wordpress
  Buhle’s online store coming soon…
 • Close up woman hand with many shopping bags and credit card
  Shopping is the way to release stress…
 • gestion-tienda-fisica-y-online
  We are here to serve you…