Online Store

Buhle's Online Store coming soon

Online Boutique

Buhle's Online Boutique coming soon

More Info

Online Isgodi

Buhle's Online Isgodi coming soon

Sanitary Pads

Sanitary Pads local brand coming soon

NBC Temple Locator

Le App isebenza ngalendlela:

  • uzoyithola eGoogle Play Store, uyi download efonini yakho.
  • Isiza ngokukukhombisa iTempele ofuna ukuya kulona eloNyazi Lwezulu.
  • Lapho kukhona itempele khona uzobona ngophawu lwesiphambano, uma uchofa khona lizokukhiphela igama leTempele, igama lomshumayelo walelo Tempele nokuthi likuphi
  • Uma iTempele lakho lingekho ku Map sicela ugcwalise ifomu (form) lana ku Website noma kuyona iApp eceleni lapho kubhalwe “Add my Temple”

COMING SOON…

  • Buhle's Online Isgodi coming soon