NBC Temple Locator

Le App isebenza ngalendlela:

  • uzoyithola eGoogle Play Store, uyi download efonini yakho.
  • Isiza ngokukukhombisa iTempele ofuna ukuya kulona eloNyazi Lwezulu.
  • Lapho kukhona itempele khona uzobona ngophawu lwesiphambano, uma uchofa khona lizokukhiphela igama leTempele, igama lomshumayelo walelo Tempele nokuthi likuphi
  • Uma iTempele lakho lingekho ku Map sicela ugcwalise ifomu (form) lana ku Website noma kuyona iApp eceleni lapho kubhalwe "Add my Temple"
Instruction on how to use the App:
 
  • The App can be downloaded from Google Play Stores
  • It's main function is assist NBC members with directions to all NBC Temples
  • The sign for the Temple location is the Black Cross
  • Click on the sign and it will give you the name of the Temple, name of uMshumayeli and the location
  • If your Temple is not yet on the Map, kindly add it by clicking on the side bar on the App, on "Add  my Temple" and complete the form or fill in the 'add my Temple" form on the Website

Current Temple’s on the app

Town & Temple: Mthatha - Thabani
Town & Temple: Tabankulu - Njabulweni
Town & Temple: Qumbu - SandlaseNkosi
Town & Temple: Tsolo - Siyanda temple
Town & Temple: East London - Khethinkosi Temple
Town & Temple: Harrismith - Bethlehem
Town & Temple: Vosloorus - Sukumani Temple
Town & Temple: Johannesburg - Emoyeni Temple
Town & Temple: Pretoria - Osindisweni Temple
Town & Temple: Soweto - Maqhaweni Temple
Town & Temple: Pretoria - Nkazimulweni Temple
Town & Temple: Alexander - Khwezi Temple
Town & Temple: Doornfontein - Sandanezwe
Town & Temple: Tembisa - Emseni Temple
Town & Temple: Orange Farm - Vu’okuhle Temple
Town & Temple: Tembisa - Embukweni Temple
Town & Temple: Orange - Vuthelani Temple
Town & Temple: Drieziek - Thembeni Temple
Town & Temple: Grasmere - Emfudumlweni Temple
Town & Temple: Grasmere - Mazilazi Temple
Town & Temple: Grasmere - Sizanani Temple
Town & Temple: Lawley 2 - Thandokuhle Temple
Town & Temple: Grasmere - Nkosinathi Temple
Town & Temple: Fluckfontein - Thembeni Fluckfontein
Town & Temple: Orange Farm - Ekukhanyeni Temple
Town & Temple: Orange Farm - Nhlalakahle Temple
Town & Temple: Port Shepstone - Ezivele
Town & Temple: Mzimkhulu - Nazareth Temple
Town & Temple: Port Dunford - Nelisiwe
Town & Temple: Empangeni - Gibhisila
Town & Temple: Ozwathini - Mount Kenana
Town & Temple: Ozwathini - Bambisanani
Town & Temple: Ulundi - Emlindweni
Town & Temple: Hluhluwe - Enkanyezini
Town & Temple: Mtubatuba - Thokozani
Town & Temple: Nongoma - Lindantonga
Town & Temple: Phongla - Khayalethu
Town & Temple: Matabetulu - Ebuhleni
Town & Temple: Showe - Judea
Town & Temple: Mpukunyoni  -Thandanani Temple
Town & Temple: Nongoma - Esiphiwenisenkosi Temple
Town & Temple: KwaNdengezi - Emlandweni Temple
Town & Temple: Esikhawini - Thubalethu Temple
Town & Temple:
Town & Temple: Ermelo - Ekwandeni
Town & Temple:
Town & Temple:
Town & Temple: Phillipi, Cape Town  - Khayelihle Temple
Town & Temple: Khayelitsha, Cape Town - Mvuselweni Temple

Uma itempele lakho lingekho ku list yamatempele,  sicela uthumele iLocation yetempele lakho ngesabatha uma usetempeleni negama letempele ne Province.

Should the name of your temple not be in the above list, Kindly send us the location of your Temple on the Sabbath day when you are at your temple. Please send the location, name of temple and Province to the below number.

+27 (0) 81 795 8975